Şirketlerin hedef kitlelerini belirlemek ve o kitleye hitap etmek için kullandıkları strateji bir kurumsal kimlik oluşturmaktır. Kimliğiniz sayesinde kitlenin algısını şekillendirebilir, firmanızı daha etkili şekilde tanıtabilir, pazarlama kampanyalarınızı daha iyi şekilde yönetebilir. Bu sebepten dolayı, bir firmanın değerini arttırmak istiyorsanız kuvvetli bir kurumsal kimliğin değerini anlamak önemlidir.

Ticari bir şirketin kendisini halka nasıl ilettiğidir kurumsal kimlik. Şirket içindeki faaliyetlerin dışarıdaki algıyı nasıl bilgilendirebileceğini anlamaya ve kasıtlı bir imaj yaratmak için kullanmaya odaklanan bir kavramdır.

Aynı anda tüm tüketici türlerini hitap etmek zordur. Bu yüzden şirketler genellikle kurumsal kimliklerini hedef kitlelerine dayandırır. Kurumsal kimlik geliştirirken üç temel süreç bulunmaktadır. Bunlar;

Kurumsal iletişim:

Şirketin çalışanlarına, ortaklarına, müşterilerine ve yatırımcılarına bilgi aktarma şekli bir kurumsal iletişimdir. Halkla ilişkiler, şirket içi iletişim ve medya ilişkileri gibi çeşitli iş süreçlerini kapsamaktadır.

Kurumsal davranış:

Şirketin felsefesini ve değerlerini gösteren davranış kurumsal davranıştır. Ticari kuruluşlar ise kendilerini sosyal sorumluluk projelerine katılarak göstermeyi başarır.

Kurumsal tasarım:

Şirketi özel kılan, rakiplerinden ayıran ve tüketicilerinin dikkatini çeken görsel öğeler içeren marka varlıklarının kapsamıdır. Örneğin logolar, sosyal medya grafikleri gibi.

Kurumsal kimliğin amacı nedir?

Şirketlerin hedeflerini kolaylıkla gerçekleştirmesi için başvurulan yöntemdir. Hedefler her marka ve şirketler için farklıdır ancak genellikle şunları içerir:

Marka bilinirliliğini arttırmak

Markasını farklılaştırmak

Şirket kültürünü oluşturmak

Hitap ettiği müşteri tabanı ile güveni geliştirmek

Müşteri bağlılığını arttırmak

Artan marka bilinirliliği sayesinde düşen reklam maliyeti

Kurumsal kimlik 5 adımda nasıl oluşturulur?

1.Markanızın denetimini gerçekleştirin

İlk adım olarak, markanızın pazardaki konumunu anlatan bir değerlendirme denetimi yapmaktır. Böylelikle bu süreç markanızın iyi olduğu alanları ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulabilecek alanları vurgular.

Markanın gelişmesine en çok katkıda bulunan faktörler ve tüketicilerin ürün yada hizmeti nasıl algıladıklarını belirleyin. Sürecinize rakiplerin marka stratejilerinin derinlemesine analinizi dahil etmeye çalışın.

Mesaj ifadelerinizi hassaslaştırın

Markanızın altında yatan asıl anlatılmak istenen mesajı, reklam içeriğinde amacına uygun dil kullanarak aktarılır. Bu kısma geçmeden önce şirketin temel değerlerini belirleyip hedef kitlenin beklentisi ile ilişkilendirmeye çalışın. Tüketiciye sunulacak ve onların isteklerine hitap eden ve sizi diğerinden ayıran şeylere ekstra önem verin. Bu eylemler, kurumsal kimliğinizi oluşturmanın önemli bir yönünü temsil eder ve mesajlaşma ifadelerinizi iyileştirmenin ilk adımıdır.

Yaratıcı içeriklerinizi geliştirin

Mesaj ifadeleriniz bittikten sonra, sırada yaratıcı öğelerin mesaj için seçimine geldi. Bu öğeler genel olarak geniş bir alanı kapsamaktadır; reklam logosu, stil tasarımı bileşenlerini içerdiği gibi vitrin dış cephesi, iç yerleşim dizaynından tutun personel üniformalarına kadar genel unsurlarıda kapsayabilmektedir. Bu yaratıcı görseller, hedef kitlenize hitap ederken şirketinizinde değerlerine uyumlu, tutarlı marka sesine katkıda bulunur.

Marka sesinde anlatılmak istenilen şey hedef kitlenizin özelliklerini vurgulamaktır. Kısacası yaş, meslek, sosyal ve Pazar tercihlerini değerlendirmektir.

Faydalı stratejiler uygulayın

Size özel marka hikayenizi ve eşsiz değerinizi hedef kitlenize ileten bir içerik pazarlama stratejisi oluşturunuz. Böylelikle markayı güçlendirmeye gidersiniz. Sosyal medya platformları dışında geleneksel pazarlama alanları aracılığıyla da müşterilerinize erişimi sağlayın. Marka itibarı, kurumsal hedef ve Pazar faaliyetlerininde uyum içinde olmasına yardımcı olur.

Analiz edin ve değiştirin

Zamanla her şey değiştiği için tüketicilerin zevklerine ve pazar eğilimlerine uyum sağlamasını gerektirebilecek süreçlerden dolayı analiz ve değişiklik önemlidir. Markayı iyi bir şekilde sunabilmek için işletme performansını ve kitlenizin bu konuda algısını sürekli olarak değerlendirmeye alın.

Kurumsal kimlik önemi;

Şirketler için kurumsal kimlik önemlidir ,çünkü halkın bir şirket hakkında algısı, tüketici takipçisi oluşturmakta yardımcı olabilir ve başarısında katkı sağlayabilir. Ayrıca iyi bir kurumsal kimlik rakipleriniz arasındada size ayrıcalık tanıyabilir.

Diğer faydaları ise;

İşi Bilen ve Uzman Olmak : Kimlik her zaman müşterilerinize markanızın sektörse uzman olduğunu gösterebilir, bu da markaya güven duyulup gelirlerin artmasına sebep olabilir.

Güven : Firmanız yer noktada kendi standartlarını oluşturur ve müşteri bir afiş, sosyal medya reklamı, görsel medyada bir görsel gördüğünde sizin olduğunuzu anlar. Buda firmaya olan güveni arttırır.

Etkileşim : Kurumsal kimlik geliştirdiğinizde, tüm kurumsal temsilcilerin, müşteriler ve ortaklar aynı şekilde aynı anda etkileşim kurmasını sağlayarak iletişim ve marka temsilinin uyumlu kalmasını sağlayabilir.

Kurumsal kimlik çalışmalarınız için Proje34 size her zaman destek verebilir, grafik tasarım sayfamızı ziyaret ediniz.